Новият пазарен AI на Facebook вече знае какво искате да си купите

Новият пазарен AI на Facebook вече знае какво искате да си купите

0 | 21.05.2020