Аварията, която може да върне часовника на SpaceX програмата с няколко месеца назад

Аварията, която може да върне часовника на SpaceX програмата с няколко месеца назад

0 | 21.04.2019