Видео показва какъв в действителност е мащабът на заснетата преди дни черна дупка

Видео показва какъв в действителност е мащабът на заснетата преди дни черна дупка

241 | 18.04.2019