Шеф в Apple: “Децата, които ползват Chromebook, няма да бъдат успешни“

Шеф в Apple: “Децата, които ползват Chromebook, няма да бъдат успешни“

100 | 15.11.2019