Тенденциите в търсачката на Google за 2020 г. отразяват мрачния свят, в който живеем

Тенденциите в търсачката на Google за 2020 г. отразяват мрачния свят, в който живеем

1 | 10.12.2020