Департаментът по вътрешна безопасност на САЩ разработва нови детектори за йонизиращи лъчения, базирани на кристали от стилбен. Технологията работи на съвсем простичък принцип – кристалите от този ароматен въглеводород от групата на диарил-етилените започват да светят при поглъщане на неутрони, излъчвани от радиоактивните вещества.

 

В съчетание с обикновен източник на светлина това свойство на кристалите става много евтин и удобен инструмент за засичане на радиацията. Припомняме, че веществата, способни да излъчват светлина при поглъщане на йонизиращо лъчение, са в отделна група и се наричат „сцинтилатори“. Кристалите стилбен са изключително подходящи за откриване на бързи неутрони, които се отделят в частност от плутония, използван за ядрено оръжие. Сцинтилаторните детектори са удобни с това, че излъчваното количество фотони е пропорционално на количеството поглъщана енергия, което позволява да се получи енергийният спектър на радиационното излъчване.

Оцени:
Рейтинг: 4
Най-четени
Всички

Китайци искат да залеят пазара с 1 милион електрически коли на година

158 | 15.06.2019
Още от HiEnd

NASA популяризира работата по новия марсоход чрез уеб камера, предаваща на живо

53 | 14.06.2019