Преди няколко месеца Дейвид Камерън се обяви срещу криптираните мрежи, които нямат „вратички“ за правителството. Сега британското правителство издаде доклад, според който няма начин да бъде спряна мрежата от криптиращ софтуер на Tor.

Доводите на премиера Камерън са, че при комуникация, която не може да бъде следена, няма как да има сигурност за държавите. В доклада тероризмът е коментиран бегло, но темата за организиране на незаконни пазари (като Silk Road) е застъпена силно. Според агенцията зад изследването подобни мрежи за търговия с наркотици и оръжия са огромни и е невъзможно да бъдат проследени и спрени чрез Tor.

От друга страна, както е отбелязано и в доклада, криптираните мрежи помагат за разкриване на корупция, некоректни правителствени практики, журнализъм и като цяло превенция на цензурата.

Дори и да се опита да забрани достъпа до Tor, британското правителство не смята, че ще се справи – добър пример за това е Китай, който се опита да направи точно това се провали блестящо.

Какво е вашето мнение? Струва ли си да дадем малко от свободата си, за да получим малко сигурност?