Абонатите на GloBul, които ползват абонаментни програми за частни лица, вече могат да се възползват от услугата Автоматично презареждане на b-connect, чрез която могат да презаредят времето за разговори на даден b-connect номер с определена сума без да се налага да закупуват ваучер и да преминават през обичайната процедура за презареждане.
Услугата позволява пълен контрол върху месечните разходи за предплатена комуникация, значително опростява и улеснява презареждането на времето за разговори и е достъпна по всяко време на денонощието.
Презареждането може да бъде еднократно или да бъде под формата на месечен абонамент, при който на определена дата всеки месец времето за разговори на даден b-connect номер се презарежда с определена сума. В случай, че абонатът предпочита месечен абонамент, той трябва да позвъни на номер 123 и да съобщи на оператор b-connect номера, чийто кредит желае да презареди, желаната сума и предпочитаната дата от месеца, на която сумата да бъде прибавяна към кредита на b-connect номера. Сумата може да бъде 5, 10 или 15 лв. с включен ДДС и се заплаща заедно с месечната сметка на абоната, извършил презареждането. Активацията на абонамент за автоматично презареждане е напълно безплатна, а всеки път, когато кредитът на избрания b-connect номер получи указаната сума, абонатът извършил презареждането ще получи безплатен уведомяващ SMS за транзакцията.
Активирането на месечен абонамент за услугата е възможна и чрез SMS. Абонатът трябва да изпрати кратко текстово съобщение до кратък номер 1818, което да съдържа латинската буква А, b-connect номера, сумата за презареждане и предпочитаната дата за презареждане всеки месец. Например: А089ХХХХХХХ,5,8 в случая А показва, че става дума за активиране на абонамент, 089ХХХХХХХ е съответният b-connect номер, 5 е сумата за презареждане, а 8 показва, че презареждането ще става на 8-мо число всеки месец. Номерът, стойността и датата трябва да бъдат отделени само със запетая и без интервали.
Ежемесечното презареждане продължава дотогава, докато абонатът изрично не заяви, че желае абонаментът да бъде прекратен. Прекратяването на абонамента също е безплатно и става чрез обаждане до оператор на номер 123 или чрез безплатен SMS до кратък номер 1818, съдържащ латинската буква D, b-connect номера, сумата за презареждане и датата за презареждане. Например: D089ХХХХХХХ,5,8 в случая D показва, че абонаментът се деактивира, 089ХХХХХХХ е b-connect номера, 5 е сумата за презареждане, а 8 датата за презареждане.
Еднократното зареждане на b-connect е възможно чрез безплатен SMS до кратък номер 1818. Презареждането става няколко минути след подаване на заявката. Съобщението трябва да съдържа само b-connect номера и сумата за презареждане, отделени със запетая и без интервали. И в този случай сумата за презареждане се включва в месечната сметка на абоната, извършил презареждането и се заплаща заедно с нея.
В рамките на 24 часа общата сума на презарежданията може да бъде до 15 лв., а за един месец са разрешени максимум две автоматични презареждания.
Тагове:
Най-четени
Всички

Операционната система на Huawei с име за Европа. Ще бъде по-бърза от Android

292 | 14.07.2019
Още от Tech

Поставянето на Huawei в черния списък предизвиква масови уволнения в САЩ

44 | Преди 19 ч.