Скоростта, с която парниковите газове се изпомпват в атмосферата на Земята, изглежда се забавя според нови данни, представени тази седмица по време на Конференцията на ООН за изменението на климата в Париж. Въглеродните емисии, произтичащи от промишлените процеси и изгарянето на изкопаеми горива, са се повишили леко през 2014 година и са на път да намалеят през 2015 г. Последните тенденции са нещо необичайно, тъй като световната икономика е в период на експанзия, което показва, че някои мерки за ограничаване на нарастващите въглеродни емисии могат действително да работят.

През 2014 г. глобалните емисии на парникови газове са нараснали само с 0.6% за разлика от средния 2.4% годишен ръст за последните десет години. През 2015 г. емисиите се очаква да намалеят с 0.6% според изследването, публикувано също тази седмица в списание Nature Climate Change.

Обикновено намаляването на емисиите на парникови газове е свързано с периоди на икономически спад като например разпадането на Съветския съюз през 1990 г. или на световната финансова криза през 2008 г. По-малкият икономически растеж обикновено съвпада с по-малката нужда от енергия в индустрията. Но световният БВП нараства стабилно от 2012 година и се очаква да расте още по-енергично през 2015 г.

Авторите на изследването смятат, че бавното нарастване на използването на нефт в световен мащаб и по-бързият растеж на възобновяемите енергийни източници са отговорни за тенденциите.

В момента Китай е най-големият замърсител в света, произвеждащ повече от една четвърт от промишлените парникови газове на планетата. Китай обеща да намали зависимостта си от въглища през 2013 - 2014 г. и днес повече от половината от добиваната енергия в страната идва от възобновяеми източници.

Може би в резултат на това емисиите на отработени газове в Китай нарасна с едва 1.2% през 2014 г., много по-ниска цифра от годишния растеж от 6.7% за страната през последното десетилетие. Емисиите в страната се очаква да намалеят с 3.9% през 2015 г. Тези промени, заедно с пониженията на емисиите на парникови газове от Съединените щати, Европейския съюз и на други места, вероятно отговарят за бавния ръст на емисиите.

Въпреки това спадът на емисиите отработени газове може да не продължи дълго. Икономическият растеж на Китай се е забавил, така че е възможно страната да започне да използва повече въглища, което отново ще засили темпа на замърсяване. Освен това Индия се очаква да удвои своите емисии на парникови газове до 2030 г., тъй като повече от 300 милиона граждани трябва да бъдат включени към електрическата мрежа. В момента Индия произвежда най-много парникови газове, което означава, че страната е готова да надмине Китай като водещ замърсител на планетата.

 

Прочетете още: Мароко строи най-големия соларен парк в Африка с мощност 160 MW