Миналият месец бяха измерени рекордни високи нива на въглероден диоксид. Според данни на Института по океанография Scripps в Хавай измерената средна концентрация на въглеродния диоксид в атмосферата е 410,31 части на милион миналия месец (ppm). Това е най-високата месечна средна стойност, регистрирана в историята.

Въглеродният диоксид е опасен страничен продукт от човешката дейност; той задържа слънчевата радиация в атмосферата, допринасяйки за затоплянето на планетата. Едно по-топла планета на свой ред причинява редица проблеми за живота на Земята, включително прекъсвания на големи екосистеми, които могат да имат отрицателно въздействие върху милиони хора.

Според института нивата преди епохата на индустриалната революция никога не са успявали да надхвърлят прага от 300 ppm. Всъщност, средната стойност за миналия месец е била една от най-високите, достигнати през последните 800 000 години.

Не всички източници на въглероден диоксид са свързани с хората, разбира се. Вулканичните изригвания, например, допринасят за покачване нивата на CO2. Въпреки това, човешката дейност, която включва изгаряне на изкопаеми горива и обезлесяване, има значително влияние.