Най-сетне добра новина в борбата срещу климатичните изменения. По данни на групата C40 Cities, която обединява климатични инициативи в 96 големи града по света, в последните години в почти една трета от тях се наблюдава спад на вредните CO2 емисии. В 27 големи града, сред които Лондон, Ню Йорк, Сан Франсиско, Париж и Торонто, нивото на СО2 емисии е стигнало най-висока точка през 2012 г. и оттогава намалява средно с два процента всяка година. Нивата на парникови газове са поне с 10 процента по-високи в пиковите години в сравнение с най-скорошното измерване, при това на фона на увеличаващото се население и икономика в тези градове.

С40 брои само градове, достигнали пик поне пред пет години, за да се избегнат временни явления. Според анализаторите спадът във вредните емисии се дължи не на един, а на комбинация от фактори. Преходът към възобновяема енергия и по-ефективно електричество е помогнал, но същото са направили и по-ефективният транспорт (включително споделено пътуване и повече ходене), повече рециклиране и намалени количества метан от сметищата. С други думи мислете на това като за комбинация от малки инициативи, която е постигнала нещо голямо.

Все пак не бива да сме прекалено радостни. Спадът на емисиите идва от традиционно прогресивни градове в Северна Америка, Скандинавия и Австралия. Самите данни покриват само отделни градове, а не цели държави, така че дори няколко по-големи града невинаги могат напълно да неутрализират емисиите в една цяла голяма страна. Все пак това е прогрес, който подсказва, че целите за пикови емисии към 2020 г. на Парижкото споразумение не са толкова нереалистични.