Учени откриха доказателства за неизвестен микробен живот на огромна дълбочина в океана по време на изследването на органичните вещества в наносите върху скалите на кален вулкан в близост до Марианската падина. И докато някои учени се надяват да открият извънземен живот, скрит под повърхността на Европа – спътника на Юпитер, други изследователи установиха, че и на Земята, на голяма дълбочина под повърхността й е възможно да обитават странни, неизвестни организми.

Това е още едно свидетелство за богатството и обхвата на разпространение на биосферата на нашата планета“, казва водещият изследването – Оливър Плумър от университета Утрехт в Холандия.
След като учените са анализирали 46 процента от образците от скалите на калния вулкан, те са открили химични вещества, свързани с живота на бактериите, в това число въглеводороди, липиди и аминокиселини. Това не означава, че те са намерили директно доказателство за живот, но поради липсата на друго обяснение учените смятат, че калните вулкани съдържат микроорганизми, които някога са съществували дълбоко във вътрешността на планетата.
Изводите от изследването ни дават ново разбиране относно обитаемостта на Земята. Отчитайки сложността, с която се доставят образците от дълбочините на планетата, ние нямаме много възможности за изучаването на това, как микробният живот може да съществува при отсъствие на фотосинтеза“, обяснява един от изследователите от университета в Лийдс. Учените признават, че въпреки това, че произходът на органичните вещества е неизвестен, според собствените им изчисления животът може да съществува на дълбочина до 10 км по-ниско от най-дълбоката точка на океанското дъно, като именно там е установена и температура от 122 градуса, което се явява пределна граница за всички земни форми на живот.