Една от водещите хипотези за произхода на нашия спътник е базирана на сблъсъка на Земята с протопланета, наречена от учените Тея. Наскоро, геофизиците разкриха още факти, които водят до поредното потвърждение на тази хипотеза.

 

Според последната, Луната се е формирала преди около 4.5 милиарда години в резултат на сблъсък между Земята и планета с размерите на Марс, наречена Тея. Отломките от грандиозния сблъсък са образували нашия спътник. Хипотезата се е появила в средата на 70-е години на миналия век и остава най-популярната в много от научните среди. Това е така заради химичния състав на Земята и Луната, както и заради факта, че Луната на практика няма желязно ядро. В този случай излиза, че спътникът ни е създаден в по-голямата си част от материя от планетата Тея, макар че съставът на Луната да е много сходен със земния. Това може да означава, че двете планети са имали сходен състав. Досегашните твърдения на изследователите бяха, че вероятността за това е едва 1 процент. Новите изследвания, обаче говорят друго – според тях,шансът събитията да са протекли именно по този начин е вече 20-40%. Основният въпрос е – защо Земята и Тея са били толкова близки по състава си? Изследователите го обясняват с това, че планетите са се намирали недалеч една до друга в в участъка на протопланетарния диск, в когото са се образували на почти еднакво разстояние от Слънцето.

 

В подкрепа на хипотезата са и данните, получени от астронавтите по време на мисиите на Apollo, когато на лунната повърхност е измерено и открито съдържание на изотопа волфрам-182, (наличен и на Земята), който възниква след разпада на хафний-182. Даденият изотоп е в по-голямо количество на повърхността на Луната, отколкото на земната, което се дължи на бързото натрупване на материя на Земята от астероиди и комети.